GeoChrono

Pracownia Geochronologii [GeoChrono] została powołana w marcu 2022 roku.

Badania realizowane w Pracowni dotyczą zarówno zagadnień związanych datowaniem utworów geologicznych i próbek archeologicznych pochodzących z całego świata, jak i zagadnień metodycznych. Nasze prace badawcze pozwalają także na interdyscyplinarne działania z zakresu geochronologii, archeometrii, geochemii izotopów i petrografii.

Ważnym ogniwem naszego zespołu są studenci, z którymi staramy się współpracować na polu naukowym (nie tylko dydaktycznym). Współtworzący naszą Pracownię Prof. Goslar jest także założycielem i kierownikiem Poznańskiego Laboratorium Radiowęglowego. Współpraca z tą jednostką naukowo-badawczą stwarza dodatkowe możliwości badawcze, eksperymentalne i publikacyjne dla pracowników całego Instytutu Geologii UAM.

Jako zespół badawczy (wraz z prof. Jackiem Michniewiczem i prof. UAM Moniką Rzodkiewicz) sprawujemy opiekę nad Laboratorium Mikroskopii Skaningowej i Mikroanalizy WNGiG UAM, wyposażone w skaningowy mikroskop elektronowy (SEM – Hitachi s-3700) z mikroanalizatorem EDS (Noran SIX).

Ośrodki naukowe, z którymi współpracujemy, to m.in. Laboratory of Ion Beam Physics, ETH Zurich, Szwajcaria; Faculty of Science and Technology, Åbo Akademi University, Turku, Finlandia, Aarhus AMS Centre (AARAMS), Department of Physics and Astronomy, Aarhus University, Dania; Environmental Radioactivity And Nuclear Dating Centre, Babeş-Bolyai University, Cluj-Napoca, Rumunia; Instytut Archeologii Polskiej Akademii Nauk, Poznań.

Prowadząc zajęcia dydaktyczne dla studentów geologii i innych kierunków studiów WNGiG oraz studentów AMU-PIE mamy możliwość przekazania naszej wiedzy i doświadczenia m.in. w ramach przedmiotów: Metody badań radioizotopowych w geologii, Geochronology, Geochemii izotopów, Wstęp do geochemii, Mikroskopia elektronowa i mikroanaliza, Application of SEM-EDS, Metody badań geologicznych w archeologii, Metody badań minerałów i skał, Podstawy budowy geologicznej Polski, Kamień w kulturze świata, Interpretacja map geologicznych, Metodyka pracy naukowej i ochrona własności intelektualnej.

Scroll to Top